ზალი - (ხევსურ.) რძალი
ზენაით - (ფშაურ) ზემოდან
ზიკზიკა - (ფშაურ) მოკაზმული
ზისცვარი - (ხევსურ.) რძე, ზისცვარნი - სადღვებელაში ჩასასხმელი ნაღები კარაქის მისაღებად